*עדכון תחרויות וביטול תחרויות בארץ ובעולם

*עומס חום ולחות-מתי כדאי להתבסס ברכיבה על תחושה ודופק ופחות על וואטים.

*ריצה עם משקולות לרצי סיבולת.
*הישגיות, תחרותיות, ואגובשוטף, באימונים, ובתחרויות.

*השפעת האופי והשפעת סביבת האימונים.איך ממנפים תחרותיות ואגו בצורה שכלתנית ומועילה.

Comments are closed.