*עדכוני תחרויות בארץ ובעולם.
*שחיה אחרי תקופת יובש-השפעת אימוני החיזוק.
*ההבדלים בין אימון נשים וגברים.
*אימוני טריינר ארוכים-האם הם יכולים להוות תחליף לרכיבות בחוץ.

Comments are closed.