*עידכון תוצאות תחרויות סבולת מרכזיות.

*תקרות זכוכית ביכולת שחיה אצל מי שלא שחה בגיל צעיר.

*האם אימוני שחיה ורכיבה תורמים ליכולת הריצה?

*הקשר בין קצב בחצי מרתון לקצב במרתון מלא.

*דופק מנוחה כחלון ראווה למצב הגוף.

*מדוע אירועי האופניים בישראל לא גדולים כבעבר

Comments are closed.