האם יש הגיון בהגבלות הריצה והרכיבה הנוכחיות?

פרודנו עושה איירונמן בבית, מה אנחנו חושבים על זה.

תחרויות בזוויפט, ישראלים ומקצוענים בעולם.

עדכוני סלוטים, הוואי, וכדומה.

אימוני עליות ומדרגות ליד הבית. עם קורונה ובלעדיה.

האם לספור קילומטרים או שעות ריצה שבועיות?

הסתגלות לחום במהלך האביב, האם הקורונה היא יתרון?

השפעת הקורונה על יבואנים וחנויות והאם היינו הוגנים כלפיהם?

Comments are closed.