*אימוני שחיה בים

*חליפות שחיה לים-סוגים ומאפיינים. 

עדכוני תחרויות בארץ ובעולם

בחירת שותפים אופטימליים לאימונים

תרגום וואטים לכדי מהירות רכיבה בפועל-אווירודינמיות